II Konferencja Koalicji Prezesi - wolontariusze 2011

„#przywództwo #wolontariat #nowetechnologie”

3 grudnia 2014, Hotel Sofitel Victoria

Wstęp

O Konferencji

Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce

Hasło naszej konferencji brzmi: „Przywództwo. Wolontariat. Nowe technologie”. Dokładnie w takiej kolejności, jak te słowa zostały ułożone, chcielibyśmy o tych sprawach porozmawiać.

W początkach XXI wieku bardzo ważną rolę odgrywają liderzy biznesu i liderzy organizacji pozarządowych. To często przywódcy nie tylko instytucji, organizacji, firm, które reprezentują, lecz także osoby, które wprowadzają nowe idee, zmieniające świat i warunki, w jakich żyjemy.

Ci przedstawiciele młodego pokolenia, którzy aspirują do bycia liderami, potrzebują zdobycia praktycznego doświadczenia, wypróbowania swoich zdolności przywódczych, a trudno o przestrzeń do tego typu działań. Niewątpliwie jedną z nich jest wolontariat, w którym zespół jest organizowany po to, by rozwiązać jakiś problem społeczny, rozpropagować ideę czy działać na rzecz dobra wspólnego. Czy to będzie zbudowanie ścieżki edukacyjnej czy rowerowej, poprowadzenie programu edukacyjnego dla dzieci, zorganizowanie wakacji, kolonii czy innych tego typu działań – za każdym razem niezbędny jest do tego zorganizowany zespół, a ten zawsze musi mieć lidera. Nowe technologie zaś nie tylko ułatwiają komunikowanie się, lecz także zmieniają sposób funkcjonowania między ludźmi. Ogromnym wyzwaniem jest bycie liderem w społecznościach wirtualnych. Dają one o wiele większą przestrzeń do wypowiadania się równolegle bardzo wielu osobom i istnieje w nich duża otwartość na jasne wypowiadanie swoich poglądów. W związku z tym przywództwo musi tutaj polegać na czym innym niż przywództwo tradycyjne: raczej na animowaniu działań, wzywaniu do współpracy niż narzucaniu rozwiązania. Bycie liderem społeczności wirtualnej to raczej działalność polegająca na, z jednej strony, pytaniu społeczności, które rozwiązanie byłoby najlepsze, z drugiej zaś – trochę prowokowaniu jej do wypowiadania się za pomocą różnych narzędzi – virali, akcji itd.

Bycie liderem w społeczności wirtualnej uczy szacunku do ludzi, pewnej pokory, ale nie w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. To pokora wynikająca z tego, że nie jest się samemu i że inni mają takie same prawa. Aby społeczność, w której przywództwo jest rozproszone, współpracowała z liderem, to musi on stać nie tyle przed tą społecznością, ile za nią. Inspirować ją do podejmowania ważnych tematów, oddawać jej dużą część aktywności, pokazywać, że solidaryzuje się z takim, a nie innym poglądem i być gotowym o taką, a nie inną ideę walczyć.

Odpowiedzialne przywództwo w XXI wieku nie jest rzeczą prostą. Rola liderów biznesu czy organizacji pozarządowych jest bardzo ważna.

Wolontariat XXI wieku wciąż jest definiowany na nowo. Z jednej strony wolontariat coraz bardziej się specjalizuje i szukamy nowych rozwiązań, powstał e-wolontariat, wolontariat rodzinny, wolontariat na rzecz sportu, kultury, środowiska naturalnego. Z drugiej zaś mamy nowe technologie, które mają coraz większe znaczenie i pozwalają na coraz większą skalę działań. Zasady funkcjonowania w społecznościach internetowych, w tym budowanie odpowiedzialnego przywództwa, są odmienne od modelu tradycyjnego. I właśnie ze względu na ich wagę chcielibyśmy się tym tematem zająć.

Galeria

 

PREVISPrezesiWolontariusze2014120301
PREVISPrezesiWolontariusze2014120302
PREVISPrezesiWolontariusze2014120303
PREVISPrezesiWolontariusze2014120304
PREVISPrezesiWolontariusze2014120305
PREVISPrezesiWolontariusze2014120306
PREVISPrezesiWolontariusze2014120307
PREVISPrezesiWolontariusze2014120309
PREVISPrezesiWolontariusze2014120310
PREVISPrezesiWolontariusze2014120311
PREVISPrezesiWolontariusze2014120312
PREVISPrezesiWolontariusze2014120313
PREVISPrezesiWolontariusze2014120315
PREVISPrezesiWolontariusze2014120316
PREVISPrezesiWolontariusze2014120317
PREVISPrezesiWolontariusze2014120318
PREVISPrezesiWolontariusze2014120319
PREVISPrezesiWolontariusze2014120321
PREVISPrezesiWolontariusze2014120322
PREVISPrezesiWolontariusze2014120324
PREVISPrezesiWolontariusze2014120323
PREVISPrezesiWolontariusze2014120325
PREVISPrezesiWolontariusze2014120326
PREVISPrezesiWolontariusze2014120327
PREVISPrezesiWolontariusze2014120328
PREVISPrezesiWolontariusze2014120329
PREVISPrezesiWolontariusze2014120330
PREVISPrezesiWolontariusze2014120331
PREVISPrezesiWolontariusze2014120333
PREVISPrezesiWolontariusze2014120334
PREVISPrezesiWolontariusze2014120336
PREVISPrezesiWolontariusze2014120335
PREVISPrezesiWolontariusze2014120337
PREVISPrezesiWolontariusze2014120338
PREVISPrezesiWolontariusze2014120339
PREVISPrezesiWolontariusze2014120340
PREVISPrezesiWolontariusze2014120341
PREVISPrezesiWolontariusze2014120342
PREVISPrezesiWolontariusze2014120343
PREVISPrezesiWolontariusze2014120345
PREVISPrezesiWolontariusze2014120346
PREVISPrezesiWolontariusze2014120347
PREVISPrezesiWolontariusze2014120348
PREVISPrezesiWolontariusze2014120349
PREVISPrezesiWolontariusze2014120350
PREVISPrezesiWolontariusze2014120351
PREVISPrezesiWolontariusze2014120352
PREVISPrezesiWolontariusze2014120353
PREVISPrezesiWolontariusze2014120356
PREVISPrezesiWolontariusze2014120355
PREVISPrezesiWolontariusze2014120357
PREVISPrezesiWolontariusze2014120358
PREVISPrezesiWolontariusze2014120359
PREVISPrezesiWolontariusze2014120361
PREVISPrezesiWolontariusze2014120362
PREVISPrezesiWolontariusze2014120363
PREVISPrezesiWolontariusze2014120364
PREVISPrezesiWolontariusze2014120365
PREVISPrezesiWolontariusze2014120367
PREVISPrezesiWolontariusze2014120369
PREVISPrezesiWolontariusze2014120370
PREVISPrezesiWolontariusze2014120371
PREVISPrezesiWolontariusze2014120372
PREVISPrezesiWolontariusze2014120374
PREVISPrezesiWolontariusze2014120375
PREVISPrezesiWolontariusze2014120378
PREVISPrezesiWolontariusze2014120379
PREVISPrezesiWolontariusze2014120380
PREVISPrezesiWolontariusze2014120381
PREVISPrezesiWolontariusze2014120382
PREVISPrezesiWolontariusze2014120384
PREVISPrezesiWolontariusze2014120383
PREVISPrezesiWolontariusze2014120385
PREVISPrezesiWolontariusze2014120386
PREVISPrezesiWolontariusze2014120387
PREVISPrezesiWolontariusze2014120388
PREVISPrezesiWolontariusze2014120389
PREVISPrezesiWolontariusze2014120390
PREVISPrezesiWolontariusze2014120391
PREVISPrezesiWolontariusze2014120392
PREVISPrezesiWolontariusze2014120393
PREVISPrezesiWolontariusze2014120394
PREVISPrezesiWolontariusze2014120395
PREVISPrezesiWolontariusze2014120396
PREVISPrezesiWolontariusze2014120397
PREVISPrezesiWolontariusze2014120398
PREVISPrezesiWolontariusze2014120399
PREVISPrezesiWolontariusze20141203100
PREVISPrezesiWolontariusze20141203101
PREVISPrezesiWolontariusze20141203103
PREVISPrezesiWolontariusze20141203102
PREVISPrezesiWolontariusze20141203104
PREVISPrezesiWolontariusze20141203105
PREVISPrezesiWolontariusze20141203106
PREVISPrezesiWolontariusze20141203109
PREVISPrezesiWolontariusze20141203110
PREVISPrezesiWolontariusze20141203111
PREVISPrezesiWolontariusze20141203112
PREVISPrezesiWolontariusze20141203113
PREVISPrezesiWolontariusze20141203114
PREVISPrezesiWolontariusze20141203115
PREVISPrezesiWolontariusze20141203116
PREVISPrezesiWolontariusze20141203117
PREVISPrezesiWolontariusze20141203118
PREVISPrezesiWolontariusze20141203119
PREVISPrezesiWolontariusze20141203120
PREVISPrezesiWolontariusze20141203121
PREVISPrezesiWolontariusze20141203122
PREVISPrezesiWolontariusze20141203123
PREVISPrezesiWolontariusze20141203124
PREVISPrezesiWolontariusze20141203125
PREVISPrezesiWolontariusze20141203126
PREVISPrezesiWolontariusze20141203128
PREVISPrezesiWolontariusze20141203127
PREVISPrezesiWolontariusze20141203130
PREVISPrezesiWolontariusze20141203129
PREVISPrezesiWolontariusze20141203131
PREVISPrezesiWolontariusze20141203132
PREVISPrezesiWolontariusze20141203134
PREVISPrezesiWolontariusze20141203133
PREVISPrezesiWolontariusze20141203135
PREVISPrezesiWolontariusze20141203136
PREVISPrezesiWolontariusze20141203137
PREVISPrezesiWolontariusze20141203138
PREVISPrezesiWolontariusze20141203139
PREVISPrezesiWolontariusze20141203140
PREVISPrezesiWolontariusze20141203141
PREVISPrezesiWolontariusze20141203142
PREVISPrezesiWolontariusze20141203143
PREVISPrezesiWolontariusze20141203144
PREVISPrezesiWolontariusze20141203145
PREVISPrezesiWolontariusze20141203146
PREVISPrezesiWolontariusze20141203147
PREVISPrezesiWolontariusze20141203148
PREVISPrezesiWolontariusze20141203149
PREVISPrezesiWolontariusze20141203150
PREVISPrezesiWolontariusze20141203151
PREVISPrezesiWolontariusze20141203152
PREVISPrezesiWolontariusze20141203153
PREVISPrezesiWolontariusze20141203154
PREVISPrezesiWolontariusze20141203155
PREVISPrezesiWolontariusze20141203156
PREVISPrezesiWolontariusze20141203157
PREVISPrezesiWolontariusze20141203158
PREVISPrezesiWolontariusze20141203160
PREVISPrezesiWolontariusze20141203161
PREVISPrezesiWolontariusze20141203162
PREVISPrezesiWolontariusze20141203164
PREVISPrezesiWolontariusze20141203165
PREVISPrezesiWolontariusze20141203166
PREVISPrezesiWolontariusze20141203168
PREVISPrezesiWolontariusze20141203167
PREVISPrezesiWolontariusze20141203169
PREVISPrezesiWolontariusze20141203170
PREVISPrezesiWolontariusze20141203171
PREVISPrezesiWolontariusze20141203172
PREVISPrezesiWolontariusze20141203174
PREVISPrezesiWolontariusze20141203173
PREVISPrezesiWolontariusze20141203176
PREVISPrezesiWolontariusze20141203175
PREVISPrezesiWolontariusze20141203177
PREVISPrezesiWolontariusze20141203179
PREVISPrezesiWolontariusze20141203180
PREVISPrezesiWolontariusze20141203181
PREVISPrezesiWolontariusze20141203182
PREVISPrezesiWolontariusze20141203183
PREVISPrezesiWolontariusze20141203184
PREVISPrezesiWolontariusze20141203185
PREVISPrezesiWolontariusze20141203186
PREVISPrezesiWolontariusze20141203187
PREVISPrezesiWolontariusze20141203188
PREVISPrezesiWolontariusze20141203194
PREVISPrezesiWolontariusze20141203195
PREVISPrezesiWolontariusze20141203196
PREVISPrezesiWolontariusze20141203197
PREVISPrezesiWolontariusze20141203198
PREVISPrezesiWolontariusze20141203199
PREVISPrezesiWolontariusze20141203200
PREVISPrezesiWolontariusze20141203201
PREVISPrezesiWolontariusze20141203202
PREVISPrezesiWolontariusze20141203203
PREVISPrezesiWolontariusze20141203204
PREVISPrezesiWolontariusze20141203205
PREVISPrezesiWolontariusze20141203206
PREVISPrezesiWolontariusze20141203207
PREVISPrezesiWolontariusze20141203208
PREVISPrezesiWolontariusze20141203209
PREVISPrezesiWolontariusze20141203210
PREVISPrezesiWolontariusze20141203211
PREVISPrezesiWolontariusze20141203212
PREVISPrezesiWolontariusze20141203213
PREVISPrezesiWolontariusze20141203214
PREVISPrezesiWolontariusze20141203215
PREVISPrezesiWolontariusze20141203217
PREVISPrezesiWolontariusze20141203218
PREVISPrezesiWolontariusze20141203219
PREVISPrezesiWolontariusze20141203220
PREVISPrezesiWolontariusze20141203221
PREVISPrezesiWolontariusze20141203222
PREVISPrezesiWolontariusze20141203223
PREVISPrezesiWolontariusze20141203224
PREVISPrezesiWolontariusze20141203225
PREVISPrezesiWolontariusze20141203226
PREVISPrezesiWolontariusze20141203230
PREVISPrezesiWolontariusze20141203233

fot. Bartłomiej Sawka / Cinefoto.pl na zlecenie Koalicji Prezesi Wolontariusze 2011

Prowadzący i Paneliści

Marta Dermańska

Pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialna za działania związane z rozwojem wolontariatu miejskiego. W latach 2010-2012 kierownik projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA Euro 2012” w Warszawie. Organizuje i prowadzi projekty związane z działalnością wolontariuszy w ramach różnorodnych wydarzeń miejskich. Współtwórca projektu wolontariatu miejskiego w Warszawie Ochotnicy Warszawscy.

Dariusz Pietrowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. Członek Zarządu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Współautor ogólnopolskich programów: „Wolontariat w szpitalach dziecięcych”, „Wolontariat pracowniczy”, „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”.

Beata Borowiecka

Entuzjastka społeczności lokalnych i wykorzystania nowych technologii w animacji małych środowisk. Przekonana, że w każdym z nas drzemie potencjał do zmieniania świata na lepszy, a współczesność dostarcza nam do tego coraz więcej środków. W Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce koordynuje działania w ramach programu „Wolontariat rodzinny”, prowadzonego wspólnie z Fundacją PZU, angażującego polskie rodziny w wolontariat na rzecz lokalnych społeczności i zachęcającego je do wspólnego pomagania. Od 2013 roku w Fundacji Dobra Sieć pracuje przy organizacji polskiej i europejskiej edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat”, współprowadzi stacjonarne szkolenia, współredaguje portal e-wolontariat.pl.

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca.pl, dojrzały lider i coach, odpowiada za strategię rozwoju spółki na terenie Polski. Promuje podejście do działania w oparciu o wartości. Kluczem do podejmowanych przez niego działań w zakresie biznesu i jego otoczenia są dwa słowa: szacunek i etyka. Wcześniej związany z Start People Sp. z o.o., był odpowiedzialny za całość operacji na terenie Polski. Ekspert Komisji Europejskiej ds. przestrzegania praw człowieka w sektorze zatrudnienia. Wpływał na kreowanie rozwiązań prawnych dotyczących rynku pracy dzięki członkostwu w Polskim Forum HR. Wolontariusz w inicjatywie „Prezesi Wolontariusze 2011”. Odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Paweł Łukasiak

Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Akademią kieruje od sierpnia 1998 roku. Od ponad 20 lat aktywnie związany z trzecim sektorem. Stypendysta Fundacji Ashoka i Fundacji C.S. Motta. Ekspert w dziedzinie fundraisingu, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i społecznego zaangażowania biznesu (CCI), twórca projektów CSR i CCI dla największych firm w Polsce. Autor i współautor wielu publikacji.
Wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W 2011 roku odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Kaczmar

Od 2012 roku prezes zarządu, a wcześniej przez 11 lat dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Wcześniej zajmował się komunikacją marketingową tygodnika „Polityka”. Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji Dorastaj z Nami. Członek European Association of Communication Directors i International Network of Financial Education przy OECD. Przewodniczący wielu konkursów społecznych, panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących edukacji finansowej, wolontariatu pracowniczego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz autor publikacji na ten temat. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Antonina Bojanowska

Koordynatorka ds. komunikacji w Fundacji Orange. Odpowiada za PR i organizuje wydarzenia specjalne, w tym inicjatywy angażujące pracowników Orange w wolontariat. Pracowała m.in. w Instytucie Małego Dziecka w programie zmiany standardów poznańskich przedszkoli oraz przystosowania przestrzeni miasta do potrzeb dzieci, a także w spółce Euro Poznań 2012 przygotowującej stadion na mistrzostwa UEFA Euro 2012. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i stypendium European College of Liberal Arts w Berlinie. Wierzy w moc współpracy różnych środowisk na rzecz społecznej zmiany.

Marzena Kacprowicz

Z wykształcenia polityk społeczny, z pasji promotorka nowych technologii jako narzędzia wspierającego zmienianie świata na lepsze. Od 2011 roku związana z Fundacją Dobra Sieć, w której pełni funkcję członka zarządu ds. programowych oraz opiekuje się programem e-wolontariatu. Koordynowała m.in. międzynarodowy konkurs grantowy „Discover e-volunteering” i „Hackathon dla e-wolontariatu”, organizowany w 2013 roku. Prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych, instytucji i aktywistów z zakresu m.in. (e-)wolontariatu, zintegrowanej animacji społecznej, bezpiecznej współpracy online. Współautorka pierwszego w Polsce „Podręcznika wolontariatu”.

Agnieszka Kazimierska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu CSR w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, certyfikowany koordynator wolontariatu pracowniczego. Przez wiele lat czuwała nad prawidłowym przebiegiem projektów realizowanych przez organizacje partnerskie, a także była odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad autorskimi konkursami grantowymi Fundacji PZU. Od 2012 roku koordynator programu wolontariatu pracowniczego w Grupie PZU. Nadzoruje rozwój sieci wolontariatu w PZU i promuje jego ideę wśród pracowników.

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek zespołu pisma „Polityka”, zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Prowadzi blog „Antymatrix”. Jego ostatnia książka to „Bunt Sieci” (Warszawa 2012) poświęcona protestom anty-ACTA.

Mariusz Gaca

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego, posiada również dyplomy MBA University of Illinois at Urbana Champaign oraz AMP z INSEAD. W Orange Polska (dawniej Grupa TP) od 2001 roku, najpierw jako Dyrektor Pionu Multimediów odpowiedzialny za rozwój oferty dostępu do Internetu dla rynku klientów indywidualnych, następnie od 2005 roku odpowiedzialny za rynek biznesowy Grupy TP. Od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego Grupy TP odpowiedzialnego za sprzedaż i obsługę klienta oraz Prezesa Zarządu PTK Centertel, którą pełnił do połączenia PTK Centertel z TP S.A. Od listopada 2013 roku jest odpowiedzialny za Rynek Biznesowy Orange Polska. Od 2011 r. Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Przewodniczący Polskiej Sekcji BIAC przy OECD.

Aneta Podyma

Funkcję Dyrektora Zarządzającego Genworth Financial w Polsce objęła w 2013 roku. Przez 15 lat zdobywała doświadczenie na stanowiskach menedżerskich i zarządczych w międzynarodowych instytucjach (m.in. Merrill Lynch). W latach 2010-2013, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu, zbudowała od podstaw struktury i silną pozycję Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AXA (AXA TFI S.A.) na polskim rynku. Pracę zawodową łączy z działalnością społeczną. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę Koalicja „Prezesów-wolontariuszy”, w której aktywnie działa do dziś.
Wielokrotnie nagradzana za propagowanie zasad CSR i działalność społeczną oraz wyjątkowe osiągnięcia w biznesie, regularnie w gronie 10 najbardziej wpływowych kobiet w branży finansowej według różnego typu rankingów m.in. Home&Market (2014),WPROST (2013, 2012), Rzeczpospolitej (2011), Dziennika Gazety Prawnej (2011).

Piotr Darwaj

Trener i coach biznesu. Łączy swoje doświadczenia biznesowe z pasją wspierania rozwoju innych. Posiada certyfikat ICF Associated Certified Coach.
Ma ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze konsultanta ds. zarządzania (IT / biznes / zarządzanie) w ramach wielu projektów transformacyjnych dla dużych międzynarodowych klientów w Polsce i zagranicą. Pracował w takich branżach jak FMCG, bankowość, telekomunikacja, przemysł, energetyka.
Obecnie pracuje w roli Executive Consultant w IBM współpracując z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, w obszarze strategii IT, strategii organizacji i transformacji biznesowej.

Paweł Tomczuk

Paweł Tomczuk, współzałożyciel Ciszewski Financial Communications, CEO Corporate & Financial MSLGROUP . Specjalizuje się w komunikacji finansowej, korporacyjnej oraz kryzysowej, relacjach inwestorskich oraz public affairs. W MSLGROUP odpowiada m.in. za opracowania strategie komunikacji dla Klientów, doradztwo zarządom w sytuacjach kryzysowych i relacjach z decydentami. Prowadził szkolenia medialne dla prezesów i członków zarządów firm takich jak: Credit Suisse, GPW SA, Grupa PZU, Grupa Amplico, Energa SA. Tworzył strategie komunikacji m.in. dla firm takich jak: Bank Millennium, Grupa Amplico, Grupa PZU, KRUK S.A., Ernst & Young, Orco Property Group, Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Riverside Private Equity, Taube Foundation.

Grzegorz Nawrocki

Dziennikarz i prowadzący programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, Newsroom”, „Wywiady Jedynki”). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu w ramach “British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże dziennikarskie w  BBC i ITN w Londynie i Manchesterze.  Wiceprezes British Alumni Society w Polsce. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oksfordzkie” na UW, a także inicjator i wydawca cyklu debat ZDERZENIA organizowanych przez Oxbridge Society Poland oraz Polskie Radio RDC. Prywatnie  interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych.

Katarzyna Wolińska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Od początku kariery zawodowej związana z przemysłem tytoniowym i firmą Imperial Tobacco, gdzie przeszła od stanowisk specjalistycznych w Marketingu i Zakupach, poprzez kierownicze związane z Zarządzaniem Łańcuchem Dostaw, do zarządzania fabryką i spółką (od 2011). W 2012 doceniona tytułem ‘Kobiety Przedsiębiorczej’. Wyróżniana wielokrotnie za wdrożone programy rozwoju bezpieczeństwa pracy, wysokie standardy jakościowe, programy doskonalenia operacyjnego i zaangażowanie społeczne. W ciągu 3 lat swojej działalności wzmocniła pozycję konkurencyjną fabryki w Radomiu w grupie Imperial, wdrożyła standardy zarządzania operacyjnego zgodnie z WCM (Word Class Manufacturing) zaś poprzez programy wpierające rozwój kultury organizacyjnej i przywództwa zwiększyła poziom zaangażowania pracowników.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Zgadzam się